8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

850$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

850$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

600$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

600$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

2 weeks ago

1,650$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

1,650$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 132

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 132

Căn Hộ

2 weeks ago

1,600$/Tháng
1,600$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

2 weeks ago

1,500$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

1,500$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

2 weeks ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

1,600$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

1,600$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

2 weeks ago