8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

2 weeks ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

2 weeks ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

2 weeks ago

1,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

1,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

2 weeks ago

1,350$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

1,350$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

2 weeks ago

650$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

650$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago