8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

Phạm Hương 1

Phạm Hương

at Alpha Housing

CONTACT Phạm Hương

Sort by:
1,200$/Tháng
Căn hộ 3 phòng ngủ nội thất đẹp cho thuê tại Ciputra Hà Nội 2
1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

900$/Tháng
Cho thuê căn hộ nội thất đẹp tại tòa L3 Ciputra Hà Nội 3

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

900$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

7 months ago

1,300$/Tháng
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại tòa L3 Ciputra Hà Nội 4

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,300$/Tháng
Căn hộ diện tích 114m2 cho thuê tại L3 Ciputra Hà Nội 5

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,300$/Tháng
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại tòa L3 Ciputra Hà Nội 6

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,800$/Tháng
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Ciputra Hà Nội 7

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

1,800$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

7 months ago

750$/Tháng
Cho thuê căn hộ nội thất đầy đủ tại L3 Ciputra Hà Nội 8

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

7 months ago

850$/Tháng
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa L3 Ciputra Hà Nội 9

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

7 months ago

800$/Tháng
Cho thuê căn hộ nội thất đẹp tại tòa L3 Ciputra Hà Nội 10

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

7 months ago

750$/Tháng
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa L3 Ciputra Hà Nội 11

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

7 months ago