8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

Phạm Hương

at Alpha Housing

CONTACT Phạm Hương

Sort by:
1,100$/Tháng
1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

7 days ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

Phạm Hương

7 days ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

7 days ago

1,200$/Tháng
1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 days ago

900$/Tháng
900$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

7 days ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

7 days ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 days ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

1 week ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

1 week ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

1 week ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

1 week ago

1,800$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

1,800$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

2 weeks ago

750$/Tháng
750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

2 weeks ago

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

2 weeks ago

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

2 weeks ago