8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

Ngô Trang

Chuyên Viên Tư Vấn at Ciputra Hanoi

CONTACT Ngô Trang

Sort by:
2,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

2,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

3 weeks ago

1,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

1,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

3 weeks ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 500

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 500

Biệt Thự

3 weeks ago

1,200$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

1,200$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Biệt Thự

3 weeks ago

2,100$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

2,100$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

3 weeks ago

5,700$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 600

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

5,700$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 600

Biệt Thự

3 weeks ago

1,700$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

1,700$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

3 weeks ago

2,300$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

2,300$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

3 weeks ago

2,100$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 390

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

2,100$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 390

Biệt Thự

3 weeks ago

2,000$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

3 weeks ago

2,000$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

3 weeks ago