8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

Ngô Trang

Chuyên Viên Tư Vấn at Ciputra Hanoi

CONTACT Ngô Trang

Sort by:
950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 132

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 132

Căn Hộ

2 weeks ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

1,350$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

1,350$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

2 weeks ago

1,400$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

1,400$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

2 weeks ago

600$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

2 weeks ago

600$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

2 weeks ago

1,700$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 250

Pent House

Ngô Trang

2 weeks ago

1,700$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 250

Pent House

2 weeks ago

1,150$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

3 weeks ago

1,150$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

3 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

3 weeks ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

3 weeks ago

950$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

3 weeks ago

950$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

3 weeks ago