8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

800$/Tháng
Properties 1

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 weeks ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 weeks ago

800$/Tháng
Properties 2

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 weeks ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 weeks ago

1,900$/Tháng
Properties 3
1,900$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ

1 month ago

900$/Tháng
Properties 4
900$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ

1 month ago

1,900$/Tháng
Properties 5
1,900$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ

1 month ago

900$/Tháng
Properties 6

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

900$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

600$/Tháng
Properties 7

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

600$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

2,100$/Tháng
Properties 8

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

2,100$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,100$/Tháng
Properties 9

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 120

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

3 months ago

1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 120

Căn Hộ, Sunshine City

3 months ago

1,400$/Tháng
Properties 10

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

3 months ago

1,400$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

3 months ago