8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 81

Sunshine City

Ngô Trang

7 days ago

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 81

Sunshine City

7 days ago

16$/tỷ
Properties 3

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Căn Hộ

Phạm Hương

2 months ago

16$/tỷ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Căn Hộ

2 months ago

3,000$/Tháng
Properties 4

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

3,000$/Tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago

870$/Thang
Properties 5

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

870$/Thang

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago

2,500$/Tháng
Properties 6

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

2,500$/Tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago

800$/Tháng
Properties 7

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago

1,550$/Tháng
Properties 8

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

1,550$/Tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago

880$/Tháng
Properties 9

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

880$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago

880$/Tháng
Properties 10

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 months ago

880$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 months ago