8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Khoảng giá cần tìm From to

Compare Listings

1,100$/tháng
Properties 1

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 150

Căn Hộ

Ngô Trang

4 days ago

1,100$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 150

Căn Hộ

4 days ago

1,100$/tháng
Properties 2
1,100$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

4 days ago

800$/Tháng
Properties 3

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

4 weeks ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

4 weeks ago

1,500$/tháng
Properties 4

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

1 month ago

1,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

1 month ago

680$/tháng
Properties 6
680$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

1 month ago

900$/tháng
Properties 7

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 119

Căn Hộ

Ngô Trang

1 month ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 119

Căn Hộ

1 month ago

1,000$/tháng
Properties 8

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

1 month ago

1,000$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

1 month ago

1,200$/tháng
Properties 9

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

1 month ago

1,200$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

1 month ago

550$/tháng
Properties 10

Phòng ngủ: 2Bath: 1m2: 57

Căn Hộ

Ngô Trang

1 month ago

550$/tháng

Phòng ngủ: 2Bath: 1m2: 57

Căn Hộ

1 month ago