8 Sáng tới 6 Chiều

Tất cả các ngày

Khu Đô Thị Ciputra

Tây Hồ, Hà Nội

0963 958 066

[email protected]

Compare Listings

alphahousing

CONTACT alphahousing

1,500$/Tháng
Properties 1

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

Phạm Hương

2 weeks ago

1,500$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

2 weeks ago

910$/tháng
Properties 2

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Sunshine City

Ngô Trang

3 weeks ago

910$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Sunshine City

3 weeks ago

1,000$/tháng
Properties 3
1,000$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 108

Sunshine City

3 weeks ago

1,000$/tháng
Properties 4

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 108

Sunshine City

Ngô Trang

3 weeks ago

1,000$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 108

Sunshine City

3 weeks ago

850$/tháng
Properties 5
850$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 90

Sunshine City

3 weeks ago

700$/Tháng
Properties 6

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 weeks ago

700$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 weeks ago

730$/Tháng
Properties 7
730$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 weeks ago

730$/Tháng
Properties 8

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

4 weeks ago

730$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

4 weeks ago

1,550$/Tháng
Properties 9
1,550$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Sunshine City

4 weeks ago

850$/tháng
Properties 10

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 99

Sunshine City

Ngô Trang

1 month ago

850$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 99

Sunshine City

1 month ago

830$/tháng
Properties 11

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 96

Sunshine City

Ngô Trang

1 month ago

830$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 96

Sunshine City

1 month ago

870$/Tháng
Properties 12

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 97

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

1 month ago

870$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 97

Căn Hộ, Sunshine City

1 month ago

640$/Tháng
Properties 13

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 83

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

1 month ago

640$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 83

Căn Hộ, Sunshine City

1 month ago

665$/Tháng
Properties 14

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 85

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

1 month ago

665$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 85

Căn Hộ, Sunshine City

1 month ago

800$/Tháng
Properties 15

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

1 month ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

1 month ago

2,500$/tháng
Properties 16

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 280

Sunshine City

Ngô Trang

1 month ago

2,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 280

Sunshine City

1 month ago

900$/tháng
Properties 18

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 105

Sunshine City

Ngô Trang

1 month ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 105

Sunshine City

1 month ago

200,000$
Properties 19

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

Ngô Trang

1 month ago

200,000$

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

1 month ago

900$/tháng
Properties 20

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 105

Sunshine City

Ngô Trang

1 month ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 105

Sunshine City

1 month ago

1,400$/tháng
Properties 21

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m2: 125

Sunshine City

Ngô Trang

1 month ago

1,400$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m2: 125

Sunshine City

1 month ago

1,000$/Tháng
Properties 22

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

1 month ago

1,000$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

1 month ago

5,700$/Tháng
Properties 23

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5

Biệt Thự

Phạm Hương

1 month ago

5,700$/Tháng

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5

Biệt Thự

1 month ago

1,300$/Tháng
Properties 24

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,000$/Tháng
Properties 25

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

alphahousing

2 months ago

1,000$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,300$/tháng
Properties 26

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 93

Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

1,300$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 93

Sunshine Riverside

2 months ago

1,000$/tháng
Properties 27

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 99

Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

1,000$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 99

Sunshine Riverside

2 months ago

1,050$/tháng
Properties 28

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 100

Căn Hộ, Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

1,050$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 100

Căn Hộ, Sunshine Riverside

2 months ago

800$/tháng
Properties 29

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Căn Hộ, Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

800$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Căn Hộ, Sunshine Riverside

2 months ago

1,000$/tháng
Properties 30

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

1,000$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Sunshine Riverside

2 months ago

700$/tháng
Properties 31

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 70

Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

700$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 70

Sunshine Riverside

2 months ago

900$/tháng
Properties 32

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Căn Hộ, Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Căn Hộ, Sunshine Riverside

2 months ago

650$/tháng
Properties 33

Phòng tắm: 2m2: 65

Căn Hộ, Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

650$/tháng

Phòng tắm: 2m2: 65

Căn Hộ, Sunshine Riverside

2 months ago

750$/tháng
Properties 34

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Căn Hộ, Sunshine Riverside

Ngô Trang

2 months ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 90

Căn Hộ, Sunshine Riverside

2 months ago

500$/Tháng
Properties 35

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine Riverside

Phạm Hương

2 months ago

500$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine Riverside

2 months ago

2,600$/Tháng
Properties 36

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

2,600$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

800$/Tháng
Properties 37

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,400$/Tháng
Properties 38

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,400$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,200$/Tháng
Properties 39

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,200$/Tháng
Properties 40

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,100$/Tháng
Properties 41

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,200$/Tháng
Properties 42

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,300$/Tháng
Properties 43

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

1,100$/Tháng
Properties 44

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

Phạm Hương

2 months ago

1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Căn Hộ, Sunshine City

2 months ago

2,200$/Tháng
Properties 45

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

Phạm Hương

3 months ago

2,200$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

3 months ago

1,800$/Tháng
Properties 46

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

Phạm Hương

3 months ago

1,800$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

3 months ago

4,700$/Tháng
Properties 47
4,700$/Tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5

Biệt Thự

3 months ago

2,500$/Tháng
Properties 48

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

Phạm Hương

3 months ago

2,500$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4

Biệt Thự

3 months ago

1,100$/tháng
Properties 49

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 150

Căn Hộ

Ngô Trang

5 months ago

1,100$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 150

Căn Hộ

5 months ago

1,100$/tháng
Properties 50
1,100$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

5 months ago

800$/Tháng
Properties 51

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

5 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

5 months ago

1,500$/tháng
Properties 52

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

6 months ago

1,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

6 months ago

680$/tháng
Properties 54
680$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

6 months ago

900$/tháng
Properties 55

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 119

Căn Hộ

Ngô Trang

6 months ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 119

Căn Hộ

6 months ago

1,000$/tháng
Properties 56

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

6 months ago

1,000$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

6 months ago

1,200$/tháng
Properties 57

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

6 months ago

1,200$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

6 months ago

550$/tháng
Properties 58

Phòng ngủ: 2Bath: 1m2: 57

Căn Hộ

Ngô Trang

6 months ago

550$/tháng

Phòng ngủ: 2Bath: 1m2: 57

Căn Hộ

6 months ago

1,000$/tháng
Properties 59

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

6 months ago

1,000$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 153

Căn Hộ

6 months ago

3,000$/Tháng
Properties 61

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3m2: 350

Biệt Thự

Phạm Hương

6 months ago

3,000$/Tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3m2: 350

Biệt Thự

6 months ago

2,000$/Tháng
Properties 62

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Phạm Hương

6 months ago

2,000$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

6 months ago

5,500$/tháng
Properties 63

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5m2: 650

Biệt Thự

Ngô Trang

6 months ago

5,500$/tháng

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5m2: 650

Biệt Thự

6 months ago

6,000$/tháng
Properties 64

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 600

Biệt Thự

Ngô Trang

7 months ago

6,000$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 600

Biệt Thự

7 months ago

3,700$/tháng
Properties 65

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 250

Biệt Thự

Ngô Trang

7 months ago

3,700$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 250

Biệt Thự

7 months ago

2,200$/tháng
Properties 66

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 400

Biệt Thự

Ngô Trang

7 months ago

2,200$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 400

Biệt Thự

7 months ago

1,700$/Tháng
Properties 67
1,700$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 182

Căn Hộ

7 months ago

950$/Tháng
Properties 68

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

950$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

7 months ago

900$/Tháng
Properties 69
900$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

7 months ago

900$/Tháng
Properties 70

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

900$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 145

Căn Hộ

7 months ago

1,100$/Tháng
Properties 71
1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m2: 182

Căn Hộ

7 months ago

1,100$/Tháng
Properties 72

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 182

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 182

Căn Hộ

7 months ago

800$/Tháng
Properties 73

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

7 months ago

850$/Tháng
Properties 74
850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

7 months ago

800$/Tháng
Properties 75

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

7 months ago

1,250$/Tháng
Properties 76
1,250$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,300$/Tháng
Properties 77
1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,100$/Tháng
Properties 78
1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,300$/Tháng
Properties 80

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

7 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

7 months ago

1,100$/Tháng
Properties 81
1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

8 months ago

750$/Tháng
Properties 82

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn Hộ

8 months ago

1,200$/Tháng
Properties 83
1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

8 months ago

900$/Tháng
Properties 84

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

900$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

8 months ago

1,300$/Tháng
Properties 85

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

8 months ago

1,300$/Tháng
Properties 86

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

8 months ago

1,300$/Tháng
Properties 87

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

8 months ago

1,800$/Tháng
Properties 88

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,800$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

8 months ago

750$/Tháng
Properties 89

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

8 months ago

850$/Tháng
Properties 90

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

8 months ago

3,800$/tháng
Properties 91

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

8 months ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

8 months ago

1,300$/tháng
Properties 92

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

1,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

8 months ago

1,350$/tháng
Properties 93

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

1,350$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

8 months ago

950$/tháng
Properties 94

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

750$/tháng
Properties 95

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

800$/Tháng
Properties 96

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

800$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

8 months ago

650$/tháng
Properties 97

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

650$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

750$/tháng
Properties 98

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

750$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

850$/tháng
Properties 99

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

850$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

600$/tháng
Properties 100

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

600$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

750$/Tháng
Properties 101

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

8 months ago

1,650$/tháng
Properties 102

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

1,650$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

8 months ago

950$/tháng
Properties 103

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 132

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 132

Căn Hộ

8 months ago

1,600$/Tháng
Properties 104
1,600$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

8 months ago

1,500$/Tháng
Properties 105

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,500$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

8 months ago

900$/tháng
Properties 106

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

8 months ago

1,600$/Tháng
Properties 107

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,600$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

8 months ago

1,300$/Tháng
Properties 108

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

8 months ago

1,300$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

8 months ago

1,350$/tháng
Properties 109

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

8 months ago

1,350$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

8 months ago

950$/tháng
Properties 110

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

9 months ago

4,000$/Tháng
Properties 111

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 267

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

4,000$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 267

Căn Hộ

9 months ago

1,400$/tháng
Properties 112

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

1,400$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

9 months ago

600$/tháng
Properties 113

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

600$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

9 months ago

1,700$/tháng
Properties 114

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 250

Pent House

Ngô Trang

9 months ago

1,700$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 250

Pent House

9 months ago

1,150$/tháng
Properties 115

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

1,150$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

9 months ago

3,800$/Tháng
Properties 116

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 267

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

3,800$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 267

Căn Hộ

9 months ago

1,500$/Tháng
Properties 117

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

1,500$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

9 months ago

750$/Tháng
Properties 118

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 72

Căn Hộ

9 months ago

950$/tháng
Properties 119

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

9 months ago

3,200$/Tháng
Properties 120

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 206

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

3,200$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m2: 206

Căn Hộ

9 months ago

1,500$/Tháng
Properties 121
1,500$/Tháng

Phòng ngủ: 145Bath: m2

Căn Hộ

9 months ago

950$/Tháng
Properties 122

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

950$/Tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

9 months ago

1,200$/Tháng
Properties 123

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

1,200$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

9 months ago

900$/tháng
Properties 124

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m2: 153

Căn Hộ

9 months ago

1,400$/Tháng
Properties 125

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

1,400$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

9 months ago

1,100$/Tháng
Properties 126

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 114

Căn Hộ

9 months ago

950$/tháng
Properties 127

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Ngô Trang

9 months ago

950$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

9 months ago

1,400$/Tháng
Properties 128

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

1,400$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 154

Căn Hộ

9 months ago

1,100$/Tháng
Properties 129

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m2: 126

Biệt Thự

Phạm Hương

9 months ago

1,100$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m2: 126

Biệt Thự

9 months ago

2,300$/tháng
Properties 130

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 230

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 230

Biệt Thự

9 months ago

850$/Tháng
Properties 131

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 75

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

850$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 75

Căn Hộ

9 months ago

750$/Tháng
Properties 132

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 75

Căn Hộ

Phạm Hương

9 months ago

750$/Tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 75

Căn Hộ

9 months ago

2,000$/tháng
Properties 133

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,000$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

9 months ago

3,300$/tháng
Properties 134

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

3,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

9 months ago

3,800$/tháng
Properties 135

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 300

Biệt Thự

9 months ago

3,000$/tháng
Properties 136

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

3,000$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

9 months ago

3,800$/tháng
Properties 137

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

9 months ago

3,800$/tháng
Properties 138

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 450

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 450

Biệt Thự

9 months ago

1,500$/tháng
Properties 139

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 150

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

1,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 150

Biệt Thự

9 months ago

2,300$/tháng
Properties 140

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 350

Biệt Thự

9 months ago

2,800$/tháng
Properties 141

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m: 154

Căn Hộ

Nguyễn Hải

9 months ago

2,800$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m: 154

Căn Hộ

9 months ago

900$/tháng
Căn hộ tòa P Ciputra

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m: 145

Căn Hộ

Nguyễn Hải

9 months ago

900$/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m: 145

Căn Hộ

9 months ago

1,500$/tháng
Properties 142

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

1,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

9 months ago

3,800$/tháng
Properties 143

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 500

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

3,800$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 500

Biệt Thự

9 months ago

1,200$/tháng
Properties 144

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

1,200$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Biệt Thự

9 months ago

3,300$/tháng
Properties 145

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m: 280

Căn Hộ

Nguyễn Hải

9 months ago

3,300$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m: 280

Căn Hộ

9 months ago

2,100$/tháng
Properties 146

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,100$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

9 months ago

5,700$/tháng
Properties 147

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 600

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

5,700$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 600

Biệt Thự

9 months ago

1,700$/tháng
Properties 148

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

1,700$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

9 months ago

2,300$/tháng
Properties 149

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,300$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

9 months ago

600$/Tháng
Properties 150

Phòng ngủ: 2Bath: 1m2: 58

alphahousing

9 months ago

600$/Tháng

Phòng ngủ: 2Bath: 1m2: 58

9 months ago

2,100$/tháng
Properties 151

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 390

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,100$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 390

Biệt Thự

9 months ago

1,200$
Properties 152

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

alphahousing

9 months ago

1,200$

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

9 months ago

600$/Tháng
Properties 153

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

Nguyễn Hải

9 months ago

600$/Tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 123

Căn Hộ

9 months ago

700$/tháng
Properties 155

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 80

Căn Hộ

Nguyễn Hải

9 months ago

700$/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 80

Căn Hộ

9 months ago

2,000$/tháng
Properties 156

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,000$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

9 months ago

2,000$/tháng
Properties 157

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,000$/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m2: 350

Biệt Thự

9 months ago

2,500$/tháng
Properties 158

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,500$/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m2: 300

Biệt Thự

9 months ago

2,300$/Tháng
Properties 159

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

Ngô Trang

9 months ago

2,300$/Tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 300

Biệt Thự

9 months ago